A FSZEK Szociológiai Gyűjteményének összeállítása Ferge Zsuzsa publikációiból és a róla szóló irodalomból.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Szociológiai Gyűjteményének munkatársai Ferge Zsuzsa 85. születésnapja alkalmából tisztelettel és nagy szeretettel elkészítették a 2008-ban, a Szociális Szakma Digitális Archívuma számára készült összeállítás folytatását.

Publikációk (2016 - 2009)

Interjuk (2016 - 2009)

Recenziók, viták (2016 - 2009)

1

FERGE ZSUZSA PUBLIKÁCIÓI

2016

Nem cserélek elveket : életút-beszélgetések / Ferge Zsuzsa ; kész. Weiler Katalin ; [képek: Balla Csönge et al.]. Budapest : Noran Libro, 2016. 254 p.

A magyar polgár, ahogy az 1930-as évek publicistája látta - vagy aminek remélte / Ferge Zsuzsa. In: A magyar polgár / szerk. Morcsányi Géza és Tóth István György. [Budapest] : Magvető : Tárki, 2016. p. 255-266. Teljes szöveg

Nők a tudományban / Ferge Zsuzsa. In. Magyar tudomány 177. évf. 3. sz. (2016), p. 381-384. Teljes szöveg

Jaj annak az országnak, melyben a közösségi szellem bűn / Ferge Zsuzsa. Videó. MTA.hu 2016. április 8. Ferge Zsuzsa előadása 2016. április 7-én, a Széchenyi István emlékére rendezett ünnepi esten

2015

Anthony Atkinson: Egyenlőtlenség : mit tehetünk ellene? / Ferge Zsuzsa. In: 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell / [szerk. Böcskei Balázs, Sebők Miklós]. Budapest : Noran Libro, 2015. p. 97-102.

125 éve született Hilscher Rezső : koszorúzás Ferge Zsuzsával / Hegyesi Gábor. In: Esély 26. évf. 2. sz. (2015), p. 104-105. Teljes szöveg

Kifelé tartunk a szegénységből? / Ferge Zsuzsa. In: Fundamentum 19. évf. 1. sz. (2015), p. 57-61.

2

A Vigilia körkérdése az irgalmasságról. Bacsó Béla, Bartók Tibor, Beer Miklós, Dér András, Ferge Zsuzsa, Győrffy Ákos, Horányi Özséb, Kenyeres Zoltán, Maróth Miklós, Martos Levente Balázs, Máté-Tóth András, Máthé Andrea, Orosz Atanáz, Pomogáts Béla, Rónay László, Sárkány Péter, Székely János, Takács Zsuzsa, Vasadi Péter, Villányi László, Vörös István és Zalán Tibor válaszai In: Vigilia 80. évf. 12. sz. (2015), p. 888-927

Kettő az egyben: Konferencia a magyarországi szegénységről / Ferge Zsuzsa. In: HVG [online] 2015. február 20. 

Szegény(es)-program / Ferge Zsuzsa. In: Népszabadság [online] 2015. március 21.

2014

Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2012-2013 : vezetői összefoglaló / Ferge Zsuzsa. In: Esély 25. évf. 5. sz. (2014), p. 47-54. Teljes szöveg

Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2012-2013 / szerk.: Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2014. 364 p. Teljes szöveg

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia: Kormányzati vállalások, követésük, teljesítésük  / Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa. In: Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2012-2013 / szerk.: Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2014. p. 19-44. Teljes szöveg

3

A büntető államtól a jóléti államon át a bosszúálló államig / Ferge Zsuzsa. In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz : Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére / szerk.: Borbíró Andrea [et al.] Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2014. p. 117-136. Teljes szöveg

Utólagos csatlakozás a Kolosi-Szelényi párbeszédhez a társadalmi egyenlőtlenségről / Ferge Zsuzsa. In: socio.hu: Társadalomtudományi Szemle 4. évf. 3. sz. (2014), p. 18-26. Teljes szöveg

Sociologist by desertion / by Zsuzsa Ferge. In: Global dialogue. Vol. 4 Issue 3 (2014), p. 4-5. Teljes szöveg

Mit hoz a költségvetés szegénynek, gyereknek? / Ferge Zsuzsa. In: Népszabadság [online] 2014. november 12. 

Az emberi szellem megtagadása / Ferge Zsuzsa. In: Népszabadság [online] 2014. november 28.

2013

Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása: A gyakorlat dilemmái és tapasztalatai  / Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes. Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2013. 69 p. Teljes szöveg

A gyerekprogram kistérségi szerveződése / Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. In: Fejlesztéspolitika - vidékfejlesztés / Czibere Ibolya, Kovách Imre, szerk. [Debrecen] : Debreceni Egyetemi K., 2013. p. 248-273.

4
Krómer István: Köthető-e feltételhez a szociális juttatás? – reflexió a Ferge-Pásztor párbeszédre. In: Új Egyenlítő 1. évf. 5. sz. (2013), p. 18-20

Bartha Eszter: Rendszerváltó szociológia. In: Eszmélet, 95. sz. (2012), p. 151-165. Recenzió: … Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában ...

Szikra Dorottya: Reménytelenség és terápia. In: Élet és Irodalom, 28. sz. július 13. (2012), p. 21. Recenzió: Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában

Nagy Ádám: „Ha nyolcat lejelentek az jó lesz?”: Ferge Zsuzsa és Darvas Ágnes (szerk): Civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011. In: Pedagógusképzés, 3-4. sz. (2011), p. 275-280.

Weiss János: Ex Libris. In: Élet és irodalom, 29. sz. július 23. (2010), p. 19. Recenzió: ... Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához ...

Bartha Eszter: Honnan hová? In: Eszmélet, 87. sz. (2010), p. 168-173. Recenzió: Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek
5
Huszár Ákos: Struktúrák és cselekvők. In: Magyar tudomány, 171. évf. 9. sz. (2010), p. 1154-1157. Recenzió: Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

Jóna György: Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramalatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához. In: Statisztikai szemle, 88. évf. 12. sz. (2010), p. 1260-1262.

Lakner Zoltán: Legalább alsó korlát legyen! In: Esély, 21. évf. 3. sz. (2010), p. 125-127. Recenzió: Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

6
7