Szelényi Iván: A szociológia hármas válsága (Adamik Mária előszavával)

Szelényi Iván: A szociológia hármas válsága

megjelent a szocio.hu 2016/1-es számában

(Adamik Mari előszavával)

Szeretettel küldöm Ferge Zsuzsának! Ivan Szelenyi "A szociológia hármas válsága" Socio.hu 2016/1

Belegondolni is fáj, hogy mitől menekülhettünk volna meg, ha anno, a Ferge-Kornai vitában a hazai értelmiség úgy foglal állást, amiként most (ma, 2016!) Szelényi teszi. 

"Ha a szociológia vissza akarja szerezni politikai küldetését, nem követheti a közgazdaságtan diktálta trendet. Joseph Stiglitz szavaival: „A közgazdaságtan szaktudományból a szabadpiaci kapitalizmus törzsszurkolójává vált – ez az eltolódás pedig sokkal nagyobb mérvű, mint a közgazdászok gondolni szeretik… Vissza kell szereznünk a közgazdaságtantól illetékességünket a nagy társadalmi kérdések megválaszolására, kritikai látásmódunkat, mégpedig azt, amely Marx és Weber klasszikus szociológiájára olyannyira jellemző volt…A marxi-weberi kritikai szociológiához való visszatérés élesen szemben áll a neoklasszikus közgazdaságtan kapitalizmus éljenzésével. ..A neoklasszikus szociológia egyben arra is hivatott lenne, hogy meghaladjuk azt a sztereotípiát, miszerint a közgazdászok okosak, a szociológusok pedig jótét lelkek, a nagy kérdésekkel a közgazdászok foglalkoznak, a szociológusok pedig csak részletkérdéseken szöszmötölnek…Amint a szociológia visszatér fő problémáihoz – az osztályhoz, a genderhez, a nemzeti-etnikai hovatartozáshoz (race) és ezek egyenlőtlenségeihez, hatalomhoz, szegénységhez, elnyomáshoz, kizsákmányoláshoz, az előítéletekhez –, azon nyomban megtalálja érdeklődőit és visszatérnek a régi szép idők, amikor a diákok még a lépcsőkön is ültek…”

1
11