Tosics Iván: Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára

Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára

Sokat gondolkodtam azon, mivel járuljak hozzá Zsuzsa születésnapi honlapjához. Ugyan régóta ismerem Zsuzsát, de sajnos közvetlen munkatársi vagy alkotótársi kapcsolatban sohasem voltunk. Talán a 80-as évek közepén álltunk a legközelebb ehhez, amikor a Medvetánc 1986/2-3-as számában egyaránt a Manchin-Szelényi, 1986 (Szociálpolitika az államszocializmusban) íráshoz kapcsolódó hozzászólók sorában voltunk, Hegedüs József kollégámmal együtt. 

1. csatolt anyag: Medvetánc, 1986/2-3:67-162. oldal

Utána azonban egyre jobban eltértek kutatásaink témái, jómagam a lakásprivatizációval (90-es évek első fele), majd Budapest stratégiai tervezésével foglalkoztam, amit a főváros nemzetközi szere-pének segítése (Eurocities városszövetségben való képviselete) és más nemzetközi munkák követettek, és mindezek kapcsán írásaim zöme angolul került publikálásra. 

A Medvetánc már említett 1986-os száma 30 év távlatából visszatekintve sok szempontból nagyon érdekes. A 80-as évek közepe permanens „reform-vitákat” hozott, hiszen az 1983-as lakásreformmal megkezdődött az állam kivonulása a közvetlen jóléti ellátási rendszerek költséges, inhatékony és szociális szempontokból is megkérdőjelezhető szocialista változatából.A vita arról folyt, hogy hogyan értelmezhető és mi kellene legyen az állam és a piac szerepe egy megreformált rendszerben – más szavakkal, hogyan lehet növelni a szociálpolitika hatékonyságát, miközben kordában  tartani a társadalmi egyenlőtlenségeket. 

1


A 80-as évek közepén még nem volt megjósolható a szocialista rendszer közeli és teljes bukása és a rendszer megreformálására vonatkozó különböző elképzelések szerzői nem is sejtették, hogy néhány éven belül minden kártyavárként omlik össze úgy, hogy a korábbi „állami” szektorból szinte semmi sem marad. 

A 80-as évek vitái elvileg jó alapot adhattak volna arra, hogy az 1989-90-es drámai változások az egyes szakmapolitikai területeket kontrollált módon érintsék, az elkerülhetetlen változások a várható következmények előzetes mérlegelése és más országok tapasztalataival való egybevetése alapján kerüljenek megtervezésre. Ma már tudjuk, hogy ez nem így történt, a szocialista rendszer összeomlását követően viharos gyorsasággal alakult ki egy szabad piaci kapitalista rendszer, amely minden elképzelhetőnél gyorsabban vezetett a társadalmi egyenlőtlenségek megnövekedéséhez. 

2. csatolt anyag: Hegedüs J.- Mark K. - Struyk, R - Tosics, I.: Local options for transforming the public rental sector. Empirical results from two cities in Hungary. In: Cities, August 1993:257-271

A második írás, amely a honlapon szerepel, a 90-es évek első harmadában született, abban az illúzióban, hogy lehetséges szakmapolitikákkal irányítani a politikai átalakulást. A lakáspolitika kulcskérdése a 90-es évek első éveiben a lakásprivatizáció mikéntje és hogyanja volt. 

2

Az írás egy olyan modellt vázol fel, amely lehetővé tette volna a szocialista bérlakásrendszer piaci viszonyok közé helyezését úgy, hogy az állami bérlakásokkal kapcsolatos hatékonysági problémák megoldódjanak, miközben a bérlakások megmaradnak és a korábbinál is jobban betöltik a szociális szerepüket. A modell kipróbálására „élesben” is sor került Szolnokon, 2003-2004 folyamán. Bebizonyosodott, hogy a modell működőképes, mert az olcsó áron való privatizáció elkerülésével/kizárásával a differenciált, a lakások valós értékét követő lakbérek nagyobb bevételt termeltek a szektornak, amiből fedezni lehetett a lakók rászorultságától függő lakbértámogatási rendszer költségeit és a lakásfenntartás is hatékonyabbá vált egymással versengő piaci lakásfenntartó vállalatok működése következtében. A kísérlet azonban csak rövidéletű lehetett, mivel a Parlament által elfogadott és az Alkotmánybíróság által 1994-ben jóváhagyott kötelező lakásprivatizáció (a bérlők vételi joga) ellehetetlenített minden racionális alapon álló, szociális elemeket is tartalmazó lakáspolitikai elképzelést. Szolnokon is megbukott a kísérlet, miután a rendszer bevételi forrásait megteremtő magas értékű és ezért magas lakbérű belvárosi bérlakásokat egytől egyig megvették alacsony áron a bennük lakó családok. 

A történet jól illusztrálja, hogy a szakmai elképzeléseknek kevés esélyük volt (és van) aktuálpolitikai érdekekkel szemben. Ferge Zsuzsa az utóbbi évtizedekben jónéhányszor megtapasztalhatta ezt – ennek ellenére lankadatlan harcosa maradt az egyenlőbb társadalom elképzelésének.

3. csatolt anyag: Colini, L, Czischke, D, Güntner, S, Tosics, I and Ramsden, P (2013): Against divided cities in Europe. Cities of Tomorrow – Action Today. URBACT II Capitalisation. 

3

4. csatolt anyag: 

Az utolsó két anyag, egy 2013-as angol nyelvű tanulmány és az annak alapján készült 10 perces videó, azt mutatja be, hogy milyen társadalmi és térbeli problémák alakulnak ki európai városokban a szabad piaci fejlődés eredményképpen, és hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Ezek az anyagok is tisztelgést jelentenek Zsuzsa előtt, aki soha nem adta fel, hogy harcoljon a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödését eredményező magyar lakás- és szociális politikák ellen. Az Ő (és tanítványai) tevékenysége is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon még mindig megvannak, habár egyre csökkenő mértékben, a szociális ellátórendszer nyomai és a videóban bemutatott szélsőségesen szegregált városi környezet (Nápoly) még nem mindennapi valóság nálunk. 

Gratulálok a 85-dikhez és további hosszú életet kívánok!

Tosics Iván

4
5